Contactgegevens onderzoeksinstanties

Hier vindt u de contactgegevens van onderzoeksinstanties waarmee wij samenwerken bij het vermoeden van dyslexie, taalleerproblemen of auditieve verwerkingsproblematiek.

1. Samenwerkingsverband Logopedie & Dyslexie Eilers – SPIL-Helpt, locatie Someren/Lierop en Asten/Heusden

Onderzoek en behandeling van taal- leer- en gedragsproblemen (Keurmerk Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie)
SPIL staat voor Samenwerking in Psychodiagnostiek en Intensieve behandeling bij Leer- en gedragsproblemen.

SPIL-Helpt locatie Someren bestaat uit drs. Hanny van der Schoot (orthopedagoog-generalist), Meerte Bergmans en Michelle Verrijt (orthopedagogen NVO) en Rianne Eilers (logopediste, praktijkhoudster en NVLF/NKD geregistreerd dyslexiebehandelaar). De vergoeding van de ED-trajecten valt onder de Jeugdwet en verloopt via een gemeentelijke beschikking.

In de ED-samenwerking met SPIL-Helpt maken we in de dyslexiebehandeling gebruik van de
F&L–methode®; Fonologische en Leerpsychologische methode voor de behandeling van dyslexie.
Zie fenlexpertisecentrum.nl voor meer informatie en effectonderzoeken.

Contact en aanmelding SPIL-Helpt locatie Someren (Zuidoost Brabant):

aanmelding kan plaatsvinden via het contactformulier op de website www.logopedie-eilers.nl.  Voor vragen en aanmelding kunt u ons een mail sturen via info@logopedie-eilers.nl  Op ma. en do. ochtend zijn we telefonisch bereikbaar via de praktijk in Lierop (0492-331818). De locatie van SPIL-Helpt in Hedel is bereikbaar via tel. 073-5995780. U kunt bij SPIL-Helpt ook terecht voor zorg en diagnostiek bij andere leer- en gedragsproblemen. Kijk voor meer informatie op www.spilhelpt.nl

Voor vergoed onderzoek bij problemen in gedrag of aandacht via een gemeentelijke beschikking binnen “een 10 voor de jeugd” kunt u o.a. terecht bij het Levensatelier in Asten; http://www.hetlevensatelier.nl en bij PvP in Deurne; http://www.pvpdeurne.nl

Audiologische Centra

Het dyslexieteam van het audiologisch centrum bestaat uit de volgende disciplines: GZ-psychologe, orthopedagoge, spraak- en taalpathologe, orthodidacticus, audioloog, i.s.m. NVLF/NKD-geregistreerde logopedist-dyslexiebehandelaar in de periferie.

Hulpvragen: Op een audiologisch centrum kunt u terecht voor uitgebreid gehooronderzoek, onderzoek en advies bij Auditieve Verwerkingsproblemen, Onderzoek bij (ernstige) spraak- en taalproblemen (STAP/FAN-analyse), onderzoek naar moedertaalverwerving, Cluster 2 (her)indicatieonderzoek, Psychologisch en Orthodidactisch Onderzoek, Dyslexieonderzoek.

Procedure: Bij een onderzoeksvraag naar dyslexie en/of auditieve verwerkings-problematiek, vragen wij de huisarts om een verwijzing voor onderzoek naar Auditieve Verwerking Problemen (AVP) en/of dyslexie (alleen mogelijk op de locaties Venlo/Blerick en Hoensbroek). Ouders sturen de verwijzing bij aanmelding mee. Het audiologisch centrum stuurt de benodigde formats toe voor ouders en school.

Auditief Verwerkingsonderzoek en/of dyslexie (Noord- en Midden-Limburg t/m 18 jaar) Adelante Audiologie & Communicatie (op verwijzing huisarts): 

Unit taal Venlo/Blerick: aanmelding onderzoek naar auditieve verwerkingsproblemen en/of dyslexie;
Afsprakenlijn unit taal: 045-5283355
Bezoekadres: Van Laerstraat 45, 5922 AA Venlo-Blerick
E-mail: taalvenlo@adelante-zorggroep.nl  Internet: www.adelante-zorggroep.nl (Audiologie & Communicatie, klik door op “voor uw kind”).

Secretariaat Team Taal Locatie Hoensbroek: aanmelding onderzoek naar auditieve verwerkingsproblemen en/of dyslexie;
Afsprakenlijn: 045-5282962
Bezoekadres: Zandbergseweg 111, 6432 CC Hoensbroek
Postadres: Postbus 88, 6430 AB Hoensbroek
E-mail: taal@adelante-zorggroep.nl  Internet: www.adelante-zorggroep.nl (Audiologie & Communicatie, klik door op “voor uw kind”)

Aanmeldingen audiologisch-, spraak- en taalonderzoek (Noord-Brabant t/m 18 jaar):

Libra Revalidatie en Audiologie
Locatie Audiologisch Centrum Eindhoven
Afsprakenlijn: 088-3133100 (mw. Marjo Brans; ma. t/m do.) / 045-5282962
Bezoekadres: Torenallee 20, gebouw Videolab 5617 BC Eindhoven
Postadres: Postbus 1322, 5602 BH Eindhoven
E-mail: aceindhoven@libranet.nl
Internet:www.libranet.nl (Revalidatie & Audiologie, klik door op “kinderen en jongeren”).

H&G Onderwijs: ( Midden-Limburg, keurmerk NKD)

Wanneer u woonachtig bent in de provincie Limburg en er vermoedens zijn van ernstige, enkelvoudige dyslexie kunt u uw kind aanmelden bij H&G Onderwijs te Weert.

E-mail: secretariaat@hgonderwijs.nl
Internet:www.hgonderwijs.nl
Procedure: Aanmelding kan plaatsvinden via de website of telefonisch via de locatie Geleen (046-4744755). Daar kunt u ook terecht met vragen.

Bezoekadres locatie Weert:

Gouverneurlaan 1, 6002 EC Weert
Telefoon: 0495-545447

Disciplines H&G Onderwijs zijn:

GZ-psycholoog, orthopedagoog, kinder- en jeugdpsycholoog i.s.m. logopedist-dyslexiebehandelaar in de periferie. Naast dyslexie-onderzoek is er onderzoek mogelijk naar dyscalculie, NLD, hoogbegaafdheid, school- en beroepskeuze.

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers