Dyslexie, spraak- en taalproblemen

Hier proberen wij u in het kort uit te leggen waarom de (gespecialiseerde) logopedist bij uitstek geschikt is als dyslexiebehandelaar. Logopedisten zijn specifiek deskundig in diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Zij zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Die kinderen zijn soms nog niet in het leesproces vastgelopen, maar vertonen al wel risicofactoren. De relatie van spraak- en taalstoornissen met dyslexie is groot. In het protocol leesproblemen en dyslexie groep 5 t/m 8 is te vinden dat 40 tot 50% van de kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden op latere leeftijd dyslexie ontwikkelen. Deze combinatie van taalproblemen en dyslexie komt vooral bij jongens vaak voor.

Het behandelen van mondelinge spraak- en taalproblemen is bij uitstek de deskundigheid van de logopedist. Een vroege adequate begeleiding kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar verkleint wel de uitingsvorm ervan. De behandeling van de logopedist levert zo een grote bijdrage aan het voorkomen van lees- en spellingproblemen en het verminderen van de gevolgen van dyslexie. Voor onderzoek en behandeling van taalproblematiek en de gevolgen hiervan (moeilijk leren lezen en spellen) kunt u bij ons als gespecialiseerde logopedisten terecht.

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers