Aanmelden dyslexie-onderzoek

Aanmelding voor onderzoek volgens de vergoedingsregeling ernstige dyslexie kan plaatsvinden via het centrale contactadres (de praktijk in Lierop).

Alleen wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden van ernst én hardnekkigheid, is het zinvol om het kind voor onderzoek volgens de vergoedingsregeling aan te melden. We zullen de hulpvraag daarom vooraf samen uitdiepen en u informeren over de mogelijkheden tot onderzoek of behandeling. Ook wanneer er twijfels zijn over de luister- en/of taalontwikkeling van uw kind of wanneer er lichte problemen zijn met lezen en/of schrijven kunt u voor advies contact met ons opnemen. Het is belangrijk om te weten dat ouders altijd zelf besluiten of en waar zij hun kind laten onderzoeken en/of behandelen in het geval van (mogelijke) dyslexie, ongeacht of het kind wel of niet voor onderzoek binnen de vergoedingsregeling in aanmerking komt.

Wanneer een kind door de ouders is aangemeld voor onderzoek volgens de vergoedingsregeling, dan dragen zij mede zorg voor het opvragen en/of het mee in orde maken van het leerlingdossier.  De ouders krijgen via Rianne een uitgebreide vragenlijst doorgestuurd die ze thuis kunnen invullen. Wanneer het dossier gevuld is met gegevens van school, ouders en de logopedie (ter onderbouwing van hardnekkigheid en ernst), dan is de pre-intake compleet en zal het leerlingdossier i.s.m. de onderzoeksinstantie op inhoud worden beoordeeld (poortwachtersfunctie). Wanneer het kind inderdaad in aanmerking komt voor dyslexieonderzoek en er uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige dyslexie, dan kan de behandeling op een van onze praktijklocaties in de gemeenten Someren of Asten plaatsvinden. De eisen voor behandeling op school zijn recentelijk ernstig aangescherpt en kan alleen met een toestemmingsverklaring plaatsvinden. De orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog van de samenwerkende onderzoeksinstantie heeft supervisie over het behandeltraject.

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers