Aanmelden dyslexie-onderzoek

Aanmelding voor onderzoek volgens de vergoedingsregeling ernstige dyslexie kan plaatsvinden via de paarse aanmeldknop of via info@logopedie-eilers.nl

Alleen wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden van ernst én hardnekkigheid, is het zinvol om het kind direct voor onderzoek volgens de vergoedingsregeling aan te melden. We zullen de hulpvraag daarom vooraf samen uitdiepen en u informeren over de mogelijkheden tot onderzoek of behandeling. Ook wanneer er twijfels zijn over de luister- en/of taalontwikkeling van uw kind of wanneer er lichte problemen zijn met lezen en/of schrijven kunt u voor advies contact met ons opnemen.

Het is belangrijk om te weten dat ouders altijd zelf besluiten of en waar zij hun kind laten onderzoeken en/of behandelen in het geval van (mogelijke) dyslexie, ongeacht of het kind wel of niet voor onderzoek binnen de vergoedingsregeling in aanmerking komt.

Wanneer het leesdossier gevuld is met gegevens van school, ouders en eventueel de logopedie (ter onderbouwing van hardnekkigheid en ernst), dan is de pre-intake compleet en zal het leerlingdossier door de onderzoeksinstantie op inhoud worden beoordeeld (poortwachtersfunctie). Wanneer het dossier is goedgekeurd en er vervolgens uit het dyslexieonderzoek (door een van de bij het NKD-geregistreerde orthopedagogen) blijkt dat er sprake is van een ernstige vorm van dyslexie, kan er dyslexiebehandeling op een van onze praktijklocaties plaatsvinden.

De orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog van de samenwerkende onderzoeksinstantie heeft supervisie over dit behandeltraject.

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers