Ernstige dyslexie

Met ingang van 1 januari 2009 is er een vergoedingsregeling binnen de gezondheidszorg voor zowel de diagnose als de behandeling van Ernstige (Enkelvoudige) Dyslexie (EED). Deze vergoedingsregeling is van toepassing op een beperkte groep kinderen. De voorwaarden zijn:

Sinds 01-01-2010 is onze samenwerking geformaliseerd met onderzoeksinstanties die dyslexie onderzoeken en benaderen in de lijn van onze visie en voldoen aan de kwaliteitsnormen van het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie). De volledige behandeling door een van onze dyslexiebehandelaars (duur 1j. tot 1j.6m.) van ernstige dyslexie wordt vanuit de vergoedingsregeling bekostigd. Hiervoor geldt de “richtlijn multidisciplinaire samenwerking bij diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie bij kinderen en jeugdigen” als leidraad. De deelnemende beroepsverenigingen zijn: NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) en NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie).

De onderzoeksinstantie waar wij binnen de ED-trajecten mee samenwerken is SPIL-Helpt. Buiten de vergoedingsregeling om kan er voor onderzoek naar auditieve verwerkingsproblemen en/of dyslexie verwezen worden naar audiologische centra (Adelante Audiologie & Communicatie, locatie Hoensbroek en Venlo-Steijl).

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers