Vergoeding dyslexiebehandeling

Wanneer uit het dyslexieonderzoek blijkt dat aan de voorwaarden voor vergoede behandeling wordt voldaan, dan wordt het volledige behandeltraject, inclusief verslaglegging en overleg, bekostigd vanuit de vergoedingsregeling ernstige dyslexie (ED-traject).

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. De bekostiging van onderzoek en behandeling bij ernstige (enkelvoudige) dyslexie (ED) werd toen overgeheveld van de  Zorgverzekeringswet naar de Jeugdwet. Daarvoor sloten gemeenten regionaal contracten af. Wij onderzoeken en behandelen ernstige dyslexie binnen ons samenwerkingsverband met SPIL-Helpt in Zuidoost-Brabant (Peelgemeenten, Helmond, Dommelvallei). In het gemeentebeleid wordt gaandeweg meer nadruk gelegd op het sociale netwerk en de eigen regie van de cliënt. Aangezien we preventie hoog in het vaandel hebben staan en onze zorg dicht bij huis bieden (in totaal beschikken we over vijf behandellocaties binnen de gemeenten Someren en Asten met de mogelijkheid tot diagnostisch onderzoek in Someren en Lierop) en we daarbij intensief met ouders en scholen samenwerken, zien wij dat onze dyslexiezorg óók in de toekomst prima past in de visie van de gemeenten en de overheid.

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers