Onderzoek en behandeling

Tijdens de eerste afspraak (intake) wordt met u besproken wat de invloed van de klacht is op het dagelijkse leven van u of uw kind, en wordt het beloop van de klacht met u besproken. U wordt op de hoogte gesteld van onze werkwijze. Wanneer u zonder verwijsbrief komt, bekijken wij of u bij ons aan het goede adres bent (screening) en of er alsnog een verwijsbrief nodig is. U wordt door ons geïnformeerd over onze praktijkregels, de wetgeving op het gebied van privacy, inzage van patiëntgegevens en klachtrecht. Wij vragen om uw toestemming wanneer er aanleiding is tot informatie-uitwisseling met derden (zoals een arts of leerkracht).

Wij vullen de bij aanmelding genoteerde persoonsgegevens aan en vragen om een legitimatiebewijs van degene die zorg nodig heeft en noteren het documentnummer; dit vanwege de wettelijke identificatieplicht in de zorg (zie ook onder veel gestelde vragen logopedie). Ook controleren we de geldigheid van de verwijsbrief en we bekijken de documenten die eventueel op verzoek van ons zijn meegenomen naar de eerste afspraak of vooraf digitaal zijn doorgestuurd (zoals een anamneselijst, verslag van eerder onderzoek of schoolinformatie). Logopedie & Dyslexie Eilers houdt zich aan de geldende privacywetgeving; zie hiertoe ons privacyreglement.

De logopedist doet vervolgens onderzoek. Hiervoor zijn mogelijk meerdere sessies nodig. Bij afronding bespreekt zij het resultaat met u in een diagnosegesprek. Wanneer er sprake is van een logopedische indicatie tot behandeling, wordt er in overleg met u en uw kind een behandelplan opgesteld. De behandeling wordt pas ingezet wanneer u toestemming heeft gegeven voor het behandeltraject en er een behandelovereenkomst is getekend.

Na 6 tot 10 sessies wordt er een evaluatiemoment afgesproken, waarna de behandeling zo nodig wordt bijgesteld en (bij een goed rendement) kan worden voortgezet. Wanneer de gestelde behandeldoelen zijn bereikt of wanneer logopedische begeleiding niet voldoende hulp (meer) biedt, wordt de behandeling afgesloten. U wordt op de hoogte gebracht van onze adviezen en van wat u kunt doen om terugval te voorkomen.

Op verzoek ontvangt u een afschrift van het eindverslag aan de verwijzer. In voorkomende gevallen zal er met uw toestemming door ons een overdracht naar een andere hulpverlener of onderzoeksinstantie worden verzorgd.

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers