Tarieven

Logopedische onderzoeken en behandelingen op onze praktijklocaties worden door de ziektekostenverzekeringen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Logopedie & Dyslexie groepspraktijk Eilers heeft voor 2023 overeenkomsten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Wanneer u er zeker van wilt zijn om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, vragen wij u om een verwijsbrief met daarop een geldige logopedische/ medische indicatie mee te nemen naar de eerste afspraak, aangezien in ons werkgebied niet alle verzekeraars directe toegankelijkheid tot logopedische zorg vergoeden. Tot en met de leeftijd van 18 jaar valt logopedische zorg op verwijzing van een arts volledig in het basispakket van uw Zorgverzekeraar. Boven het 18e jaar is het wettelijk eigen risico van toepassing.

EHealth (digitale zorg):

Logopedische zorg kan uit directe therapie of uit een (combinatie met een) vorm van EHealth bestaan zoals een online behandeling, een telefonische zitting of uitgebreid advies en instructie aan ouders/verzorgers en school via de mail. 

Prestaties logopedie per 1-1-2023: prestatiecode:

 • Anamnese/intake/onderzoek 4061: contracttarief zorgverzekeraar *
 • Reguliere behandeling 4000: contracttarief zorgverzekeraar
 • Reguliere behandeling digitaal 4002: contracttarief zorgverzekeraar (ZK/DSW/Menzis)
 • Reguliere behandeling digitaal 4000: contracttarief zorgverzekeraar (overige zorgverz.)
 • Instructie/ overleg ouders 4011: contracttarief  zorgverzekeraar *
 • Groepszitting 2 personen 4214: contracttarief zorgverzekeraar
 • Groepszitting 3 personen 4215: contracttarief zorgverzekeraar
 • Groepszitting 4 personen 4216: contracttarief zorgverzekeraar
 • Groepszitting 5-10 personen 4217: contracttarief zorgverzekeraar
 • reguliere zitting aan huis 4001: contracttarief zorgverzekeraar
 • overleg met derden (per uur) 4012:  € 90,35 **
 • verslaglegging aan derden (per keer) 4013:  € 90,35 **
 • verzuimtarief (niet vergoed) contracttarief zorgverzekeraar
 

* Combinatie van de codes 4061/4000 en 4000/4011 zijn op dezelfde dag mogelijk.

** Het tarief voor overleg met en verslaglegging aan derden, niet zijnde de verwijzer, is door geen enkele zorgverzekeraar ingekocht. Dit tarief kan daarom alleen in rekening worden gebracht aan derden (bv. ouders, school) en bij kinderen met een LGF/PGB. Verzoeken van ouders en scholen m.b.t. verslaglegging en overleg met derden berekenen wij in 2023 volgens het NZA-tarief 2016 + CPI  indexering. Een afschrift van het verslag aan de huisarts verstrekken wij gratis.

NZA-tarieven zijn geen contracttarieven:

M.i.v. 2017 worden de NZA-tarieven niet meer geïndexeerd en heeft de overheid de tarifering aan de marktwerking tussen zorgverzekeraars en logopedist overgelaten. De contracttarieven bleven in voorgaande jaren en helaas ook in 2023 onverminderd laag en zijn met het (ieder jaar toenemend) eisenpakket per zorgverzekeraar anders. Dit is een moeilijke situatie voor de logopedisten in Nederland, welke niets liever willen dan u de best mogelijke zorg geven! Het afsluiten van een restitutiepolis kan u helpen in een vrije keuze van zorg zodat u indien gewenst ook voor een niet gecontracteerde zorgaanbieder kunt kiezen. 

Particuliere zorg Logopedie & Dyslexie Eilers:

Het kan voorkomen dat een behandeltraject van stoornissen in taal, lezen en schrijven niet binnen de vergoedingsregeling voor ernstige dyslexie valt en evenmin, of niet volledig (meer), voor vergoeding in aanmerking komt volgens de logopedische diagnosecodes. In dat geval is er particuliere dyslexiezorg en lees- en spellingbegeleiding mogelijk. Voor lees- en spellingbegeleiding vallend onder de diagnosecodes  ICIDH 4100 (stoornis in het lezen; dyslexie) en ICIDH 4200 (stoornis in het schrijven; dysorthografie) gelden in 2023 de volgende tarieven:

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers