Over ons

Logopedie & Dyslexie Eilers bestaat uit de vijf logopedistes Loes, Lotte, Laurien, Britt en Rianne. Wij zijn werkzaam op vijf locaties in de gemeenten Someren en Asten (dyslexiezorg), zodat de behandeling altijd dicht bij huis kan plaatsvinden. U kunt bij ons terecht bij klachten op het gebied van spraak, taal, adem, stem, mondgedrag, gehoor, slikken. Ook geven we (particuliere) lees- en spellingbegeleiding en zijn we gespecialiseerd in dyslexiezorg. Onze praktijkassistente Ellen is tevens een ervaren leerkracht. Zij is werkzaam op maandag en donderdag. Wanneer u een vraag stelt, of een aanmelding doet via ons contact- en aanmeldformulier (klik hierboven op “aanmelden”, zal zij u graag verder helpen.

De praktijk bestaat ruim 30 jaar en in die tijd is er veel ervaring opgedaan. Ook is er een goede samenwerking opgebouwd met huisartsen, medisch specialisten, CB-artsen, tandartsen, orthodontisten, orthopedagogen, psychologen, audiologische centra en revalidatiecentra in Zuidoost-Brabant. Wij werken intensief samen met scholen en kinderopvang en hebben preventie hoog in het vaandel staan.

We zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF) en  BIG-geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici (KP). Wat betreft onze dyslexiezorg staan wij ingeschreven in het NVLF-register voor dyslexiebehandelaars en bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Ook staan we op de CONO-lijst voor beroepen in de zorg. Hiermee zijn we bekwaam en bevoegd om (ernstige) dyslexie te behandelen.

Voor u is het prettig om te weten dat wij om aan deze kwaliteitseisen te voldoen, continue op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied. Dit doen we door intensieve bijscholing en deelname aan kwaliteitskringen, intervisie en andere overlegstructuren. Onze kennis en ervaring wisselen wij ook onderling dagelijks uit. Voor u is er daarom altijd een logopedist die bij u past!

We zijn er trots op dat we in januari 2022 de kwaliteitscyclus logopedie (HCA audit) opnieuw met een zeer positieve beoordeling hebben doorlopen. Dit voor alle logopedistes en zorgverzekeraars en voor alle praktijklocaties en de praktijkorganisatie. Voor ons is dit een extra impuls om de beste zorg te blijven leveren!

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers