Behandelinformatie

Dyslexiebehandeling valt onder de gespecialiseerde logopedie. Om deze behandelingen te kunnen en mogen geven zijn er strenge eisen gesteld. Zo moeten we onafhankelijk zijn van scholen en allen ingeschreven staan in het NVLF-register voor dyslexiebehandelaars en geregistreerd staan bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Hiermee zijn we bekwaam en bevoegd om (ernstige) dyslexie te behandelen. Voor u is het belangrijk om te weten dat wij, om aan deze kwaliteitseisen te blijven voldoen, op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dyslexiegebied door scholing en deelname aan bijvoorbeeld kwaliteitskringen en intervisiegroepen. Omdat er binnen onze groepspraktijk veelvuldig overleg en uitwisseling van kennis plaatsvindt, kunnen we ieder kind een behandeling op maat geven.

Wij werken als logopedist-dyslexiebehandelaars intensief samen met de orthopedagogen van SPIL-Helpt (locatie Someren en Lierop). Zij zijn gespecialiseerd in dyslexie-onderzoek en hebben de supervisie over het behandeltraject. We geven op deze manier samen het onderzoek en de behandeling volgens de vergoedingsregeling voor de ernstige dyslexie in de zorg vorm. Door onze krachten te bundelen kan er breed onderzoek worden gedaan (zowel audiologisch, talig, psychologisch als orthodidactisch) en kan de gespecialiseerde behandeling van uw kind tóch dicht bij huis plaatsvinden.

Ook bij milde, lichte, of niet enkelvoudige vormen van dyslexie (zoals bij vermoedens van bijkomende aandachts- en/of gedragsproblemen) en bij luisterproblemen of auditieve verwerkingsproblematiek is er diagnostiek en behandeling mogelijk, maar deze valt buiten de vergoedingsregeling voor ernstige enkelvoudige dyslexie. Wij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden voor uw kind.

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers