Voor wie?

Voor alle leeftijden

Geen enkele klacht is gelijk en per patiënt kan de klacht anders ervaren worden. Om logopedie in te zetten wordt er dus eerst gekeken naar de aard en de ernst van de klacht. Hoeveel last ervaart de patiënt en wat kunnen de gevolgen zijn? Dat kan bij stem anders zijn dan bij spraak of taal en bij kinderen anders dan bij volwassenen. Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft het vaak te maken met de groeifase waarin het kind zich bevindt, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van spraak en taal. Ook aanleg kan een rol spelen, zoals bij stotteren of leesproblemen. Klachten op een ander gebied, zoals gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit taalproblematiek. Dit heeft dan weer gevolgen voor het leren op school en de sociale ontwikkeling.

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers