Adem en stemproblemen

Ademen is van levensbelang. Gemiddeld ademen we 12 keer per minuut en gebruiken we ongeveer 8000 liter lucht per etmaal. Wanneer we niet goed ademen kunnen de volgende problemen ontstaan: verkeerde spreekademhaling (met als gevolg vermoeidheid bij spreken), hyperventilatie (snel en oppervlakkig ademen met als gevolg o.a. duizeligheid en ademnood), ademproblemen bij langdurige aandoeningen van de luchtwegen (zoals astma, bronchitis, COPD) en stemproblemen (zoals heesheidklachten). Soms raken door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik de stembanden geïrriteerd en ontstaan er knobbeltjes of poliepen op de stembanden. De stem klinkt dan hees en spreken is vermoeiend. Een goede stemhygiëne is de eerste stap in de goede richting (zoals niet roken, niet keelschrapen of kuchen, niet schreeuwen of gillen, niet fluisteren). Wij onderzoeken uw manier van ademen en stemgeven en leren u hoe u uw stem zo effectief mogelijk kunt gebruiken tijdens spreken en zingen. Bij een gespannen manier van stemgeven kan het helpen om de spieren in de larynx te faciliteren. Af en toe treedt er na een operatie of infectieziekte een stembandverlamming op. De logopedist helpt dan om de resterende stemmogelijkheden te optimaliseren. Bij het goed leren zingen is ook het optimaliseren van de spreekstem van belang. De logopedist kan u daar bij helpen en werkt bij stemproblemen vaak samen met KNO-arts (of foniater) en zangpedagoog. Zie voor meer informatie ook www.ieder1stem.nl

Herkent u dit?

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers