Lees- en spellingsbegeleiding en nazorg

Logopedische onderzoeken en behandelingen op onze praktijklocaties worden door de ziektekostenverzekeringen vergoed vanuit de basisverzekering. Logopedie & Dyslexie Eilers heeft daarvoor overeenkomsten met de zorgverzekeraars afgesloten. Voorafgaand aan behandeling is in de meeste gevallen een verwijzing van een (huis-)arts noodzakelijk. Dyslexiebehandeling wordt vergoed wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (vergoedingsregeling ernstige dyslexie, zie pagina dyslexie). Daarnaast is er ook particuliere dyslexiezorg (onderzoek en behandeling) mogelijk. De duur en intensiteit van een behandeltraject hangt af van de ernst van de problematiek en van de hulpvraag. Logopedische zittingen duren gemiddeld 25 minuten per keer (waarvan 5 tot 7 minuten indirecte tijd) en vinden plaats met ouders/verzorgers als co-therapeut.

Wanneer er geen logopedische indicatie (meer) is, wordt het behandeltraject afgesloten. Wij houden ons het recht toe het voortzetten of inzetten van behandeltrajecten te weigeren, wanneer dit naar ons inzicht in strijd is met onze professionele verplichtingen en beroepsethiek.

Het kan voorkomen dat een behandeltraject van stoornissen in taal, lezen en schrijven niet binnen de vergoedingsregeling voor ernstige dyslexie valt en evenmin, of niet volledig (meer), voor vergoeding in aanmerking komt volgens de logopedische diagnosecodes. In die gevallen gelden er particuliere tarieven voor lees- en spellingbegeleiding. De particuliere tarieven hebben betrekking op de diagnosecodes ICIDH 4100 (stoornis in het lezen: dyslexie), ICIDH 4200 (stoornis in het schrijven: dysorthografie), de dyslexiescreening en de cursus “met dyslexie naar het voortgezet onderwijs”. De actuele tarieven zijn te vinden in onze praktijkmap, of vraagt u er naar bij een van de logopedistes.

Verzoeken van ouders m.b.t. verslaglegging aan en overleg met derden wordt berekend volgens het dan geldende verslag- en overlegtarief en deze kosten kunnen niet worden verhaald op de zorgverzekering. Wanneer u een gemaakte afspraak niet na kunt komen is de verzuimregeling van toepassing. Dat wil zeggen dat afspraken minimaal 24 uur van te voren dienen te worden afgezegd. Dit kan ten alle tijden via de e-mail bij de betreffende logopediste. Indien u de behandeling niet of korter dan 24 uur van tevoren heeft afgezegd, wordt het voorgenomen tarief in rekening gebracht. Verzuimtarieven kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers