Methodieken en werkvormen

Onze behandeling is altijd afgestemd op de specifieke problemen van het kind en kan een combinatie van methodieken en werkvormen bevatten. Om deze methodieken en werkvormen juist toe te kunnen passen hebben we intensieve scholing gevolgd op Post-HBO, academisch of Postacademisch niveau. Het behandelplan wordt opgesteld in samenspraak met de onderzoeksinstantie, ouders en kind en de school.

De belangrijkste door ons gehanteerde werkvormen of methodieken binnen de behandeling van taal, lezen, schrijven en dyslexie zijn op Zorgniveau 3: Klanken in Kleuren (KIK), Taal in Blokjes (TIB), de individuele vormen van Connect- en Ralfi lezen, KWEC-Methodiek, retentietraining volgens BLOON,  Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS), Begeleid Hardop Lezen (BHL), Klinkerlezen plus (Karman), Geregeld!, Toch Nog Leren Lezen (TNL) en de Toolkit Begrijpend Lezen.

Voor de de dyslexiebehandelingen maken wij op Zorgniveau 4 gebruik van de F&L–methode® met thuismaterialen en de bijbehorende software. In onze praktijkmap worden deze werkvormen of methodieken met de door ons behaalde certificeringen, die er voor zorgen dat we deze correct kunnen toepassen, nader toegelicht.  Een actuele versie van onze praktijkmap is te vinden in de wachtkamer of digitaal op te vragen bij Rianne.

Daarnaast maken we gebruik van (elementen van) diverse interventieprogramma’s zoals Spreekbeeld (schrijf- en klankgebaren), Jesse heeft dyslexie (sociaal-emotionele begeleiding), computerprogramma’s (zoals Woordenhaai, Kurzweil, Symwriter, Taalblobs etc.), LinC (voor kinderen met auditieve verwerkingsproblemen) en Acoustic Pioneer, voor kinderen met auditieve verwerkingsproblemen. 

Wij zien het belang van een doorlopende leerlijn taal-lezen van groep 1 t/m groep 8, waarbinnen problemen tijdig worden onderkend. Daar sluit de zogenaamde voorschotbenadering bij risicokinderen in groep 1, 2 en 3 goed bij aan. De fasen in de voorschotbenadering zijn: ontwikkeling van fonologisch bewustzijn (identificatie van fonemen/letters), ontwikkeling van fonemisch bewustzijn (manipulatie van fonemen/letters) en ontwikkeling van letterkennis (klank- tekenkoppelingen aanleren). Het doel hiervan is om risicokinderen goed voor te bereiden op het leren lezen en spellen waarbij veiligheid en plezier voorop staat.

Vanuit de wetenschap dat kinderen die op jonge leeftijd (groep 2 en 3) een achterstand hebben in de taal- en leesontwikkeling, die bijna niet meer inhalen, zijn al onze logopedist- dyslexiebehandelaars geschoold in het geven van de voorschotbenadering. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt het geven van een voorschot op het leren lezen en schrijven geïntegreerd in de spraak- en taalbehandeling.

Ook naar scholen en de gemeenten toe benadrukken wij zoveel als mogelijk het belang van het vroegtijdig onderkennen van spraak- en taalproblemen (TOS). We willen hiermee voorkomen dat we de kinderen pas zien als ze al tot de 10% laagst presenterende leerlingen op taal, lezen of spellen behoren. Dan is er al veel frustratiegedrag merkbaar en zijn er al forse functioneringsproblemen opgetreden.

Onze praktijkondersteuner en leerkracht Ellen van der Zanden verzorgt i.s.m. de logopedisten op verzoek van scholen in de tweede helft van groep 2 de cursus “Een steuntje in de rug met klanken en letters“. In kleine groepjes wordt op een speelse en interactieve manier gewerkt aan het verbeteren van de leesvoorwaarden zodat zij een goede start kunnen maken in groep 3.

Meer informatie over de voorschotbenadering bij kleuters vindt u via http://www.tbraams.nl/kennisverdieping/tab-dyslexie/kleuters-en-dyslexie/

Neem contact met ons op

Wanneer wij bezig zijn met een behandeling of onderzoek kunnen wij de telefoon niet opnemen.
U kunt uw bericht op het antwoordapparaat inspreken of ons een mail sturen: info@logopedie-eilers.nl

0493 - 47 24 76

Locatie Someren

0492 - 33 18 18

Locatie Lierop

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Aanmelden

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers

Heeft u een verwijzing?

Ik heb een vraag

Klik hier voor het privacyreglement van Logopedie & Dyslexie Eilers